Trgovački program prilagođen uslužnim djelatnostima – izbačeno je dosta dokumenata koji nisu potrebni, a učinjene su i daljnje prilagodbe za knjiženje usluga.

Program sadrži:
– Maloprodajnu kasu
– Razne zaključke i preglede prodaje
– Šifarnike ( artikli, porezne grupe, partneri… )
– R1/R račun sa pregledima
– Primke i kalkulacije sa pregledima
– Stanje skladišta potrošnog materijala sa inventurama i karticama

Designed by: T-mark