Program namjenjen trgovinama ili poslovnim jedinicama koje ne rade samostalno kalkulacije i knjiženja već samo prodaju artikala a ostalo obavljaju knjigovodstveni servisi ili centrala. Moguće je povezivanja sa programom Minotaur trgovina pomoću sticka ili interneta.

Program sadrži:

– Maloprodajnu kasu
– Preglede prodaje i zaključke
– Primku robe sa pregledima
– Šifarnike i unose ( artikli, porezne grupe, partneri…)
– Inventure
– Preglede stanja artikala

Designed by: T-mark